DTU, København

Danmarks Tekniske Universitet er en utdannings- og forskningsinstitusjon som utdanner sivilingeniører og diplomingeniører, samt utfører forskning innen ingeniørvitenskap.

Her leverte vi stoltypen Skeie | Logos Maxi sammen med en flott skrivebordsløsning.