Rådgivning

Skeie Seating AS er en kompetansebedrift. Vår kunnskap og erfaring gir kunden trygghet. Vi bistår med å finne den optimale løsning for alle typer plenumsaler. Vi hjelper til med å løse utfordringene og sørger for at vi oppnår et godt resultat.

Vi kan bistå helt fra idé til sluttført prosjekt. Vi vet hvordan et godt amfibygg skal utformes. Vi har en helhetlig forståelse for sitteløsninger, brann- og rømningskrav, universell utforming, akustikk, ulik type scenekunst, osv., som gjør oss meget kompetente til å foreslå mest mulig optimaliserte løsninger. Vi sørger for at salen får de best oppnåelige vertikale og horisontale siktlinjer, vi sørger for optimale inntrinnsdybder og opptrinnshøyder i forhold til salens geometri, vi rådgir om hvilke produkter som best vil dekke de ønskede behov og tiltenkt bruk av salen, og gir opplæring om bruk og vedlikehold.

Tegning og prosjektering:

Bak enhver funksjonell og optimal sal eller auditorium, ligger det mye kompetanse og planlegging. Vi i Skeie har lang erfaring med å tegne saler med ulike løsninger for å komme frem til den konfigurasjonen som passer best for deg. Vi tar gjerne utgangspunkt i byggherrens dwg-tegninger, men kan også stille på befaring og oppmåling av eksisterende bygg.

Bruk vår kompetanse:

Om du er byggherren, innkjøper, entreprenør eller arkitekt, kan du benytte deg av vår kompetanse på oppbygging av en sal.

For å optimalisere din sal, er det viktig at vi kommer inn i tidlig fase for å rådgi og vise muligheter som rommet kan by på. For de fleste generalister, er et amfi noe en sjelden arbeider med. Med spesialister fra Skeie på laget, sikrer du at viktige detaljer blir ivaretatt i tidlig fase, slik at du unngår kostbare ombygginger eller kjedelige kompromisser.

Valg av stoler er avgjørende for hvor mange du kan få plass til og opplevelsen brukeren sitter igjen med. Med flere tiårs erfaring på slike leveranser, har vi en unik bakgrunn til å komme med anbefalinger på hva som vil være optimalt i deres prosjekt.

Vi vet at kvalitet og bærekraft er viktig for våre kunder. Vi er stolte over å levere «Skeie-kvalitet» i alle ledd, inkludert i rådgivningsfasen. Våre løsninger skal gi kunden attraktive installasjoner med lang levetid og små vedlikeholdskostnader gjennom livsløpet.

Kort sagt: Skeie gjør det som skal til for å få en optimal løsning og en fornøyd kunde.

Skeie sitt slagord   «Whenever people are to be well seated»   beskriver hva vi står for.