Om Skeie

Skeie Seating AS har gjennom generasjoner levert stoler til plenumsaler over hele verden, med Skandinavia og Nord-Europa som hovedmarkeder. Unik kompetanse, kontinuerlig produktutvikling og direkte markedskontakt, har gjort oss til Skandinavias ledende leverandører av fastmonterte sitteløsninger. Referanselisten til Skeie er lang, og vi er en trygg samarbeidspartner som leverer som avtalt.

Våre kunder lever av å selge opplevelser og formidle informasjon til sine kunder. Omgivelsene har mye å si for kundeopplevelsen, og våre produkter har mye å si for inntrykket av en plenumsal. Med overlegne produkter og faglig forankret rådgivning, skal vi bidra til at våre kunder får gitt sine kunder en best mulig opplevelse. Vår misjon er derfor:

Vi gjør våre kunder mer attraktive for sine kunder!

Våre produkter og tjenester er skreddersydd for å kunne gi en optimal kino-, konsert- og teateropplevelse, og et godt lærings- og formidlingsmiljø.

Skeie er norsk, og vår mentalitet og forretningskultur er dypt forankret i positive verdier. Vi er skikkelige folk, både i møtet med hverandre, med kunder, leverandører og med våre omgivelser ellers. Vi gjør ting skikkelig og vi vet hva som skal til for å levere et topp produkt på alle plan. Vi sier derfor at i Skeie er vi:

InnovativeDyktigeÆrlige og OrdentligePositive og Konstruktive.

Argumenter for med å jobbe med oss i Skeie Seating AS:

 • Mer enn 70 års erfaring.
 • Skandinavias ledende leverandør av fastmonterte sitteløsninger.
 • Høyt fokus på produktenes fysiske kvalitet og lave levetidskostnader.
 • Fokus på estetisk og funksjonell design.
 • Produkter med god ergonomi og komfort.
 • En rådgivende partner tidlig i prosessen.
 • Bidragsyter i planlegging av layout, tegninger, siktlinjer og akustikk.
 • Reduksjon i arbeidsbelastning for arkitekter og kunder.
 • Ekspertkunnskap fra vår produktutviklingsavdeling.
 • Prosjektleder som ivaretar deg fra start til slutt.
 • En imponerende liste over referanser.

Vi leverer både til offentlig og privat sektor. Samme hvilken type sal eller løsning det er snakk om, samme hvilke stoler du har behov for – når du samarbeider med oss, har du utvikler, produsent og leverandør i én og samme bedrift. Dette gjør det enkelt for deg å være kunde. Skeie Seating AS er partneren som gir deg det du trenger!