BI Campus Stavanger

BI Campus Stavanger er en del av det nye næringsområdet Byfjordparken og åpnet høsten 2019.

Skeie ble valgt som leverandør til å levere Skeie | Amfi og stoltypen Skeie | Symposium med Notis F skrivebord.