9 11 Memorial & Museum, New York

9/11 Memorial & Museum er et minnesmerke og museum i New York City som minnes de falne under angrepene 11. september 2001.

Her ble Skeie, som eneste hardware-leverandør utenfor USA, vist tilliten å levere vårt flotte produkt Skeie | Wave til deres Visitor Center.

Prosjektet ble levert i samarbeid med Snøhetta.