Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger ble Norges femte universitet, 29. oktober 2004, da Høgskolen i Stavanger fikk universitetsstatus etter vedtak i statsråd.

Her bygget vi buet Skeie | Amfi og leverte Logos | Maxi med Notis F montert i buede rader.