Skeie | Amfi

Skeie har lang erfaring med levering og prosjektering av både store og små amfi, og har over årene utviklet en trekonstruksjon som gir mange kvaliteter som mindre erfarne amfibyggere vil ha vanskelig for å kopiere. Det aller viktigste er at vår konstruksjon har en forankring som tar ut trinnlyd og knirk, noe som i mange sammenhenger er lettere sagt enn gjort. Du sikres et amfi uten kast i stolrekkene og riktig dimensjonerte innfestningssoner, som er spesielt viktig ved innfesting av stoler i opptrinn.

Vår måte å konstruere amfi på gir et mye mer stabilt resultat enn ved bruk av for eksempel takstoler. Amfi bygges frittstående, med mer avstivninger mot gulv, og ikke direkte mot vegger. Med denne byggemåten kan vi levere amfiet med vibrasjonsfeller mot vegg, noe som hindrer at lyder som “går i bygget” ikke forplanter seg ut i amfiet, og motsatt. Våre amfi blir avstivet på hvert trinn som tar ut trinnlyd og gir mindre fare for «sig». Våre amfi er også tette, slik at hulrom under kan brukes som trykkammer for ventilasjon. Underkonstruksjonen er utført slik at det blir enkelt for andre fag å utføre sitt arbeid (vvs, elkraft, mv).

Trekonstruksjon leveres iht. forskrifter og prosjekteres av byggmester med ansvarsrett. Trevirke og plater til amfiet tilpasses som pre-cut før oppbygging, noe som gir en effektiv byggeprosess og minimal støvproduksjon på stedet. Trevirke som ikke kan leveres som pre-cut, blir fortrinnsvis bearbeidet inne i amfirommet. Vi bruker støvsuger på alt elektrisk verktøy for å redusere støvmengden mest mulig. Ved spesielle krav til renhold, flyttes all støvproduserende arbeid utendørs.

Bærekonstruksjon og forankringskapasitet tilpasses for montering av stoler på inntrinn eller i opptrinn. Dette gjelder både for amfi med buede og rette rader.

Hull til ventilasjon/trykkammer, inspeksjonsluke(r), samt til el. bokser og trekkerør utføres etter nærmere avtale og tilpasses den valgte sitteløsningen.

Håndløpere, tepper, belegg, trappelys med styringssystemer, og lignende, kan leveres sammen med amfikonstruksjon (se Tilbehør amfi). Våre kreative tømrere påtar seg også å bygge veggkonstruksjoner, rekkverk, trapper og det som det ellers måtte være behov for i forbindelse med et slikt prosjekt. Vi har også lang erfaring med renovering eller ombygging av eksisterende amfier, for å tilpasse disse til nye krav til brann, rømning, arealutnyttelse osv.

Våre amfi kan tilpasses alle krav i forhold til BREEAM-sertifisering, brann- og miljøkrav. Vårt tømrer-team er både kjent for å ha ryddige arbeidsplasser og være kreative og tilpasningsdyktige i forhold til uforutsette forhold i rommet. Et viktig poeng for mange av våre kunder er også at de jobber meget effektiv, noe som korter ned byggetiden i rommet til et minimum. Vi bruker utelukkende faglært norsk arbeidskraft til slike oppdrag.

Størrelser og spesifikasjoner

  • Med Skeies ekspertise, sikres du et amfi som er optimalisert til rommets størrelse og dets bruk. Vi sørger for at gjestene får optimale siktforhold og komfort.
  • Ta kontakt for avklaring av detaljer og priser.
Opsjoner:
  • Se Tilbehør amfi.
  • Spør oss om hva som ellers er mulig.
- —› Send forespørsel