Opphavsrett på Skeies nettsider

Innholdet på skeie.no, skeie.se, skeie.com og skeie.de (heretter Skeies nettsider) tilhører Skeie Seating AS. Dette er rettighetsbeskyttet etter bla. lov om opphavsrett til åndsverk m.m. Skeie Seating AS har enerett på publisering av innhold på Skeies nettsider og på å gjøre disse tilgjengelig. Nettsidene og innholdet kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på annen måte gjengis eller overføres, uten skriftlig forhåndsgodkjenning av Skeie Seating AS. Dette gjelder også andre elementer på nettsidene (eksempelvis fotografier, tegninger, videoer og logoer).

Skeie Seating aksepterer bruk av pekere til Skeies nettsider fra andre nettsteder. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via andre sosiale media.

Kopiering eller nedlasting i strid med Skeie Seatings rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar. Eventuelle spørsmål rettes til Skeie Seating AS på e-post post@skeie.com eller telefon +47 51 97 45 00